Energie

Het afvalwaterzuiveringsstation Brussel-Noord behandelt afvalwater met een waarde van 1,3 miljoen euro inwonersequivalent. De activiteiten van de fabriek zijn zeer energie-intensief, elektrisch en thermisch.

Aquiris produceert groene stroom die 30% van zijn elektriciteitsverbruik dekt.
(60.000 MWh per jaar) dankzij ;

  • Een vloot van fotovoltaïsche panelen, met meer dan 10.000 panelen,
  • Een 2MWe warmtekrachtkoppelingseenheid die gebruik maakt van het biogas dat bij de vergisting van slib ontstaat,
  • Aangezien een hydraulische turbine aan het einde van de behandeling de potentiële energie uit het water terugwint, wordt deze energie gebruikt om een elektrische generator te voeden.

Het station verbruikt ook thermische energie: de ter plaatste geproduceerde aardgas en biogas wordt gebruikt om de stoom te produceren die nodig is voor de productie van de temperatuur van verschillende processen.

De site, een belangrijke speler in de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zet zich in voor de vermindering van het elektriciteits- en aardgasverbruik op het net. Daartoe is sinds maart 2018 een energiemanagementsysteem op basis van de ISO 50001-norm van kracht.

Aquiris is ISO 50001 gecertificeerd, dus energiebeheer en -controle zijn essentieel voor het bedrijf! Er wordt enorm geïnvesteerd in verbeteringswerken met als doel het energieverbruik te verminderen. De aanpak betrekt alle medewerkers, het is een echt zakelijk project dat de menselijke en technologische ontwikkeling bevordert.