Aquiris

Het station van Brussel-Noord zuivert het afvalwater van 1,4 miljoen inwoners
Het volume van het slib uit het afvalwater kan met ruim 99% worden verminderd
De vervuilde lucht wordt behandeld en vervolgens in de atmosfeer gebracht