Het principe van « nul-overlast »

  Het hoofddoel van de site is het water lozen in de Zenne waarvan de kwaliteit verenigbaar is met het natuurlijke milieu, de bijproducten van het slib hergebruiken  en tegelijkertijd geen enkele geuroverlast veroorzaken voor de omwonenden.

Water - Zuivering en hergebruik van het water

Het station gebruikt een biologisch behandelingsprocedé om de stikstof, fosfor en koolstofverontreiniging doeltreffend te verwijderen. Het procedé is volledig  conform aan de Europese regelgeving.

Voor de eigen consumptie in het zuiveringsstation gebruikt AQUIRIS voornamelijk water gezuiverd in de fabriek.

 

Slib - verkleining van het slibvolume

Het slib dat tijdens de waterbehandeling is geproduceerd, wordt in het station zelf behandeld. Dankzij de OVW-technologie (Oxidatie via Vochtige Weg) wordt het water en de organische stoffen volledig verwijderd zodat het slibvolume met ruim 99% wordt verminderd.

 

De zuiveringsbehandeling voor de 275.000m³ afvalwater dat dagelijks het station binnenkomt, produceert 60 ton droge stoffen. Dit wordt teruggebracht tot 15 ton mineraal eindafval dat het station verlaat. Het minerale eindafval is geschikt voor hergebruik in diverse industriële toepassingen (bv. voor straatstenen).

 

Lucht - Luchtzuivering

Het waterzuiveringsstation ligt in een stedelijk gebied en dus moet de vervuilde lucht afkomstig uit de verschillende behandelingsfasen worden gezuiverd om geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden. De installaties zijn volledig overdekt en worden ontgeurd op twee verschillende manieren: chemisch of biologisch.