Geschiedenis

De Zenne, een natuurlijk bekken voor afvalwater

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zich in het hydrografische bekken van de Zenne, dat op zijn beurt deel uitmaakt van het Scheldebekken. Sinds de 11de eeuw bevordert deze rivier de ontwikkeling van de handel en nijverheid in het gebied (leerlooierijen, verfindustrie, brouwerijen, azijnstokerijen, papiermolens enz.). In de 16de eeuw werd de Zenne echter een openluchtriool en haar overstromingen veroorzaken dodelijke epidemieën.

Een eerste overwelving programma werd aangevat op het einde van de 19de eeuw en de rivier verdwijnt onder de Lemonnier- en de Anspachlaan.

In de jaren ’50 werd de loop van de Zenne omgeleid. Een tweede golf overwelvingswerken overdekte de rivier volledig, van de Veeartsenstraat tot Werkhuizenkaai, waar ze weer tevoorschijn kwam ter hoogte van het terrein van het station.

 

Het waterzuiveringsschema

Om te zorgen dat de Zenne haar oorspronkelijke bestemming terug krijgt, werd in de 'jaren '80 zuiveringsschema uitgewerkt om het afvalwater van de 3 onderbekkens van de rivier te behandelen:

  • het zuidelijke bekken,

  • het noordelijke bekken,

  • het Woluwe bekken, waarvan een deel in het Vlaams Gewest ligt.

 

Het station van Brussel-Noord

Het afvalwater van het noordelijke bekken en van het Woluwebekken wordt behandeld door het station van Brussel-Noord, dat een grotere capaciteit heeft (het equivalent van 1.400.000 inwoners).

Na een aanbesteding voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie gedurende 20 jaar van het station, werd de opdracht toevertrouwd aan AQUIRIS. De exploitatie is gestart in maart 2007.

 

De bouw van het zuiveringsstation

December 1997: 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een oproeping van gegadigden voor een toewijzing van openbare opdracht die inhoudt:

  • De bouw van een zuiveringsstation in het noorden van Brussel dat het afvalwater kan verwerken van 1.100.000 inwonerequivalent.
  • De bouw van een afvalwateraanvoercollector van 6,5 km op de linkeroever van het kanaal van Willebroek.
  • De aansluiting van de verwerkingsinstallaties aan de bestaande collectoren. 
  • De uitbating van deze installaties over een duur van 20 jaar.

 

November 1998: 

Aquiris, groepering van ondernemingen geleid door Veolia, de nummer 1 in de wereld voor waterbehandeling, wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd om een offerte in te dienen in het kader van de toewijzingsopdracht.

 

April 1999: 

Publicatie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het raadplegingsdossier.

 

November 1999: 

Overdracht van de offerte van Aquiris.

 

Juni 2001: 

De opdracht wordt toevertrouwd aan Aquiris.

 

September 2001:

Indiening van de verschillende stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen.

 

Maart 2002: 

Ontvangst van de asbestverwijderings- en afbraakvergunningen, opstarten van de overeenkomstige werken.

 

Juni 2002: 

Ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de collector op de linkeroever.

 

November 2002: 

Start van de voorbereidende wegenwerken voor de bouw van de collector op de linkeroever.

 

Januari 2003: 

Ontvangst van de milieuvergunning voor de sanering van de bodem.

 

Juni 2003: 

Ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het zuiveringsstation en van de milieuvergunning voor de uitbating ervan. Begin van de bouwwerken van het station en de boring van de collector op de linkeroever.

 

Oktober 2006: 

Einde van de bouwwerken, begin van de testperiode.

 

Maart 2007: 

Indienststelling van het station, start van de uitbatingsperiode van 20 jaar.