Cookie Policy

Het doel van ons Cookiebeleid of Cookie Policy is om bezoekers te informeren over de aard, de functie en het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. 

Dit Cookiebeleid verschaft u de informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website en een van de subdomeinen ervan bezoekt (hierna "deze website" of "onze website" genoemd). 

"Cookies" betekent de cookies waarnaar in Sectie 2 en 3 hieronder wordt verwezen.

"Wij/ons" betekent NV Veolia nv-sa, Boulevard Poincaré 78-79, 1060 Saint-Gilles, België, en elk van haar verbonden ondernemingen, handelend als uitgever (de "Uitgever").

"Derde" betekent iemand die niet u of ons is.

"Gebruiker" betekent bezoekers of gebruikers van de website.

"GDPR" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Dit Cookiebeleid kan te allen tijde worden bijgewerkt in geval van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving. 

Ons privacybeleid ("Privacy Policy") geeft u meer details over de belangrijkste volgende informatie:

  1. Welke gegevens worden door Veolia verwerkt en voor welke doeleinden?
  2. Beveiliging en doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie
  3. Wat zijn uw rechten onder GDPR en hoe kunt u deze uitoefenen?

De Website Privacyverklaring geeft u meer informatie omtrent het gebruik van de website.

1.Wie zijn wij en hoe beheren wij onze website?

Wij beheren onze website rechtstreeks. De soorten cookies die wij gebruiken en hun respectievelijke doeleinden worden hieronder beschreven.

2.Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookies zorgen ervoor dat de website u en uw gebruik van de site bij elk bezoek onthoudt.
Wij gebruiken in dit document de algemene term "cookies" voor alle technologieën, met inbegrip van maar niet beperkt tot: cookies, fingerprinting, beacons en andere soorten traceer technologieën.


3.Welke cookies gebruiken we?
3.1 - Strikt noodzakelijke cookies - altijd AAN

Strikt noodzakelijke cookies zijn uitsluitend bedoeld om de toegang tot de website mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen geplaatst als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Voor deze cookies is geen voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig, aangezien ze geen persoonlijk identificeerbare gegevens opslaan.


3.2 - Audience measurement cookies - altijd UIT (onderworpen aan de toestemming van de Gebruiker) 
Audience measurement cookies maken het mogelijk de prestaties van de website te meten, surfproblemen op te sporen en de inhoud te organiseren.
Deze cookies maken het ook mogelijk na te gaan welke informatie op de website het meest interessant is voor de Gebruiker, om de website aan te passen aan de Gebruiker, en de relevantie van de berichten die naar de Gebruiker kunnen worden gestuurd.
De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd betreffen:
uw bezoeken aan de website;
uw IP-adres om de stad te bepalen waar de verbinding vandaan komt. In bepaalde gevallen, behoudens uitzonderingen, is voor deze cookies geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig.

Deze cookies worden slechts tijdelijk gebruikt.

3.3 - Statistische cookies - altijd UIT (onderworpen aan de toestemming van de Gebruiker) 
Statistische cookies helpen de Uitgevers, door op anonieme wijze informatie te verzamelen en door te geven, om te begrijpen hoe de gebruikers die daarvoor toestemming hebben gegeven met hun website omgaan (bezochte secties en inhoud, pad op de site) om statistieken over de bezoeken op te stellen en eventuele fouten op te sporen.


3.4 - Third party social network sharing cookies- altijd UIT (onderworpen aan de toestemming van de Gebruiker) 
Sommige cookies kunnen advertenties van Veolia's partners aanbieden, of worden geïnstalleerd wanneer de internetgebruiker op andere websites surft. Door deze cookies te accepteren kunnen derden de Gebruiker gerichte reclame aanbieden. Het weigeren van deze cookies betekent niet noodzakelijk dat er geen advertenties meer verschijnen, maar dat er geen rekening meer wordt gehouden met de centra van interesse of voorkeuren van de internetgebruiker.
De Uitgever kan gebruik maken van bepaalde diensten die worden aangeboden door websites van derden om Gebruikers in staat te stellen de inhoud van de website te delen op hun sociale netwerken of anders Veolia-accounts te volgen op sociale netwerken. Dit zijn met name de deelknop (LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook en Instagram), lijsten met tweets (Twitter) en video's die op de website zijn gepubliceerd (YouTube).
De bovengenoemde cookies van sociale netwerken worden beheerd door de uitgever van de website van het sociale netwerk. De Gebruiker wordt aangeraden het beleid inzake cookies voor het beheer van de bovengenoemde sociale netwerken op de desbetreffende websites te lezen:

Indien u hiermee instemt, kunnen deze derden uw surfgegevens verzamelen en de via hun cookies verzamelde gegevens gebruiken voor doeleinden die zij hebben bepaald in overeenstemming met hun eigen Privacybeleid.
Voor meer informatie over cookies van derden kunt u de informatie raadplegen die op de websites van de derden wordt gegeven over de installatie van hun cookies en hun regels inzake gegevensbescherming.
Wij herinneren u er echter aan dat Veolia op geen enkele wijze kan ingrijpen in dergelijke cookies.

4.Cookie-inventaris
U kunt onze cookie inventarislijst hier bekijken:

Categorie van cookies

Naam van de cookie

Domein

Doel

Duur

Rechtsgrondslag

Noodzakelijke cookies

__cfruid

.veolia.be

Cookie geassocieerd met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om vertrouwd webverkeer te identificeren.

sessie

Gerechtvaardigd belang

Noodzakelijke cookies

cf_chl_cc_

www.veolia.be

cf_chl_cc_

Sessie

Gerechtvaardigd belang

Statistische cookie

_gid

.veolia.be

Google Analytics-cookie

3 dagen

Toestemming

Statistische cookie

_gat_gtag_UA_58716426_2

.veolia.be

Google Analytics-cookie

een paar seconden

Toestemming

Statistische cookies

cf_chl_2, cf_chl_rc_ni

www.veolia.be

Deze cookies kunnen via onze site worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, ervaart u minder gerichte reclame.

een paar seconden

Toestemming

Statistische cookies

_ga

.veolia.be

Google Analytics-cookie

1 jaar

Toestemming

Noodzakelijke cookies

cookie-agreed, cookie-agreed-categorieën, cookie-agreed-versie

. veolia.be

Geeft details over welke cookies zijn toegestaan en welke niet

100 dagen

Gerechtvaardigd belang

 

BEYABLE Analytics-cookies zijn vrijgesteld van de noodzaak om de toestemming geven, zoals aangegeven in CNIL-besluit nr. 2020-091, voor zover zij zijn strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de site. Je kunt weigeren de verwerking van uw persoonlijke browsegegevens door deze optie te activeren. Houd er rekening mee dat als u op de volgende knop klikt, dit niet langer mogelijk is onze sites optimaal te meten en te verbeteren.
Weiger de verwerking van uw persoonlijke browsegegevens

 

5.Wat is de maximale duur van cookies?
5.1 Bewaartermijnen voor cookies 
Cookies worden maximaal dertien (13) maanden vanaf de datum van toestemming van de Gebruiker bewaard. De bewaartermijnen voor elke cookie zijn hierboven beschreven.

 

5.2 Bewaartermijnen voor via cookies verzamelde informatie
Wanneer de cookie vervalt, worden de via deze cookies verzamelde gegevens ofwel verwijderd ofwel geanonimiseerd, afhankelijk van de aard van de cookie.
De via de statistische cookies verzamelde informatie wordt door de Uitgever maximaal 25 maanden bewaard.
 

6.Hoe kunt u cookies controleren en verwijderen?

6.1 Hulpmiddel voor cookietoestemming

Strikt noodzakelijke cookies kunnen niet worden verwijderd of uitgeschakeld. De technische functionaliteit van onze website is afhankelijk van deze cookies. De Cookie Consent Tool die wij gebruiken kan geen cookies blokkeren op websites van derden waarnaar onze website linkt, aangezien wij die websites technisch niet kunnen controleren. 
Met uitzondering van de bovengenoemde "Strikt noodzakelijke cookies", die niet kunnen worden gedeactiveerd, is het plaatsen van alle andere soorten cookies onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Gebruiker.
Onze Cookie Consent Tool kan worden gebruikt om uw cookievoorkeuren aan te passen. Deze tool registreert in real time wanneer uw cookievoorkeuren en vraagt elke 100 dagen om toestemming, zodat gebruikers op de hoogte blijven van wijzigingen in ons cookie- en privacybeleid. Via de Cookie Consent Tool kunt u beslissen of u audience measurement cookies, statistische cookies of third party social network sharing cookies in uw terminal wilt plaatsen wanneer u op onze website navigeert.  U kunt ook cookies verwijderen of blokkeren. 
Wanneer de Gebruiker de website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner met informatie over cookies. De Gebruiker kan dan via de informatiebanner de installatie van cookies aanvaarden/activeren of weigeren/uitschakelen door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken/uit te schakelen. Met uitzondering van het vakje voor noodzakelijke cookies zijn de andere vakjes standaard niet aangevinkt. Elke deactivering houdt de weigering in om de betrokken cookies te plaatsen.
Door verder te surfen op de website of door te klikken op een element van de website, valideert de Gebruiker de installatie van cookies volgens de standaardinstelling.
Indien de Gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal aanvaardt, zullen de cookies die in de door hem geraadpleegde pagina's en inhoud zijn geïntegreerd, tijdelijk in een speciale ruimte van zijn terminal worden opgeslagen. Ze zijn alleen leesbaar voor de afzender.
Het weigeren van onnodige cookies kan niet leiden tot een beperking van de toegang tot de Site.
De keuzes van de Gebruiker (toestemming of weigering) met betrekking tot cookies worden gedurende een periode van 100 dagen bewaard. Na deze periode wordt de keuze van de Gebruiker opnieuw gevraagd bij een nieuw bezoek aan de Site.
De Gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken of zijn keuzes met betrekking tot cookies wijzigen door te klikken op de link "Mijn toestemming wijzigen" die op alle pagina's van de Site te vinden is.

6.2 Uw browser gebruiken

Om cookies uit te schakelen via uw browser, volgt u de instructies die meestal te vinden zijn in de menu's "Help", "Extra" of "Bewerken" van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van een cookie of categorie cookies de cookie niet uit uw browser verwijdert. Hieronder vindt u hoe u cookies van de meest gebruikte systeembeheerders op de speciale website van de Uitgever kunt controleren.
Waarschuwing:

Uw beslissing om cookies te accepteren of te weigeren is zelf gebaseerd op één of meer cookies. Als u de door onze website geïntegreerde cookies verwijdert, weet Veolia niet meer wat u heeft besloten en moet u bij een volgend bezoek aan één van onze websites uw keuze opnieuw maken. Ook als u andere browsers of andere apparatuur zoals een tablet of smartphone gebruikt, zult u uw keuze opnieuw moeten maken.


7. Hoe kunt u aanvullende informatie krijgen of uw rechten uitoefenen ?

7.1 Door contact op te nemen met Veolia: 

Voor interne cookies die van onze website afkomstig zijn, of om uw rechten op de rechtstreeks door ons verzamelde gegevens uit te oefenen, dient u contact op te nemen met onze Data Privacy Compliance Officer: [email protected] of [email protected] 


7.2 Door rechtstreeks contact op te nemen met derden

Voor cookies die door onze Websites worden geïnstalleerd, maar afkomstig zijn van onze Derden, nodigt Veolia Gebruikers uit om rechtstreeks contact op te nemen met de uitgevers via hun websites om informatie te verkrijgen over hun cookies.
Om uw rechten op de via cookies van derden verzamelde gegevens uit te oefenen of voor vragen over de verwerking ervan, dient u zich rechtstreeks tot de bevoegde uitgever te wenden.

7.3 Voor meer informatie

U kunt ook de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dataprotectionauthority.be/  voor België of https://cnpd.public.lu/fr.html voor Luxemburg raadplegen.