Elektriciteitsproductie

De activiteiten van de fabriek zijn zeer veeleisend op het gebied van elektrische en thermische energie. 

Aquiris produceert groene stroom die 30% van het totale elektriciteitsverbruik (60.000 MWh per jaar) dekt via : 

  • Een vloot van fotovoltaïsche panelen, met meer dan 10.000 panelen.
  • Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie van 2 MWe die gebruik maakt van het biogas dat bij de vergisting van slib wordt geproduceerd.
  • Een hydraulische turbine recupereert de potentiële energie uit het water aan het einde van de behandeling. Deze energie wordt gebruikt om een elektrische generator te bevoorraden.

Het station verbruikt ook thermische energie: het ter plaatse geproduceerde biogas wordt gebruikt om stoom te produceren die noodzakelijk is voor de verwarming van verschillende processen.