Aquiris en het milieu

Zowel tijdens het waterzuiveringsprocedé als bij de dienstverlening is het respect voor het milieu de belangrijkste prioriteit bij de uitbating van het station. Als expert in de zuivering van afvalwater draagt AQUIRIS dagelijks opnieuw bij tot het herstel en behoud van het ecosysteem van de Zenne.

 

Milieu

 

De bescherming van de watervoorraden, de strijd tegen de vervuiling van het grondwater en de watervervuiling is de eerste prioriteit van de site. Afvalwaterzuivering draagt bij tot het behoud van de kwaliteit van de waterlopen. Tijdens de bouw van de site heeft AQUIRIS een bodemsanering uitgevoerd en zo is de zone gezuiverd.

 

Energieproductie

Als het station in werking is, wekt het zelf al 30% van zijn elektriciteitsbehoefte op. 
50 MWh/dag in productie

165 MWh/dag in verbruik

 

De opgewekte energie is enerzijds afkomstig van een turbine die de energie opvangt die het water tijdens de behandelingsprocedés opwekt, en anderzijds van de elektriciteit die wordt geproduceerd door het recupereren van het biogas dat zich vormt bij de gisting van het slib. Daarnaast zorgt een park met meer dan 10.000 zonnepanelen voor een belangrijk deel van de elektriciteitsvoorziening.

Het gerecupereerde biogas wordt verbrand in een cogeneratie-installatie die per dag 40 MWh elektriciteit en 25 MWh warmte levert.  Met het totale volume van 6,65 miljoen m³ geproduceerd biogas kunnen de woningen van 12.500 Brusselse gezinnen jaarlijks worden verwarmd.