Analyselaboratorium

Analyselaboratorium voor het behandelde water

Elk stadium van de waterbehandeling draagt bij tot het evenwicht van het ecosysteem van de Zenne. In het station is een laboratorium waar de kwaliteit van het behandelde water continu en in elke fase van het procedé wordt opgevolgd. AQUIRIS stelt zeer nauwkeurige maandelijkse rapporten op over de kwaliteit van de waterzuivering. Die rapporten worden systematisch overgemaakt aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en aan de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).