Home > Lexicon en afkortingen

Lexicon en afkortingen

Voor alle definities met betrekking op het onderwerp, klik op een letter van het alphabet.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

actief slib

Bij de zuivering met actief slib wordt het afvalwater in biologische bekkens in contact gebracht met een mengsel dat rijk is aan bacteriën. Hierdoor wordt het organisch materiaal in suspensie afgebroken en opgelost. Door het actief slib afwisselend wel en niet te beluchten, worden koolstof, stikstof en fosfor biologisch geneutraliseerd.

Actiflo

Zeer snel fysisch-chemisch behandelings- en zuiveringssysteem, exclusief ontwikkeld en gepatenteerd door Veolia Water Solutions & Technologies.

Source : http://www.veoliawaterst.com/actiflo
afvalwater

Afvalwater, ook wel onbehandeld water genoemd, is het water dat in het station binnenstroomt. Dit water is afkomstig van de riolen.

Afvalwater is:
- kunstmatig verontreinigd water of water waarvan gebruik is gemaakt, met inbegrip van koelwater;
- het kunstmatig van regen afkomstige afvloeiende hemelwater.

Source : Decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt.
AL-WEST

Volgens ISO 17025 geaccrediteerd en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend laboratorium.

Source : http://www.agrolab.de
anaeroob

Een anaeroob milieu is een milieu dat geen opgeloste zuurstof (O2) en minerale zouten (bv. NO3-nitraten) bevat.