Home > Nieuws > Samenwerking NATUURPUNT - AQUIRIS: De eerste plantjes groeien

Nieuws

10 oktober 2011

Samenwerking NATUURPUNT - AQUIRIS: De eerste plantjes groeien

NIEUWSBERICHTEN

1318249651_photo-1.jpg

Sinds 18 februari 2011, Natuurpunt beheert en ontwikkelt het ecosysteem van kwadrant IV van het RWZS Brussel Noord: een “rust” natuurgebied van 3.5 hectaren. Dank zij de werken uitgevoerd door natuurpunt halfweg juni, bemerkt men de groei van beschermde planten…

In het kader van de zorg voor het milieu heeft Aquiris gedurende 3 jaar gewerkt op kwadrant IV: afvalverwijdering, sanering van het terrein, aanplanting van hagen en Europese boomsoorten, snoeicampagnes, ….
Verschillende diersoorten worden waargenomen sinds 2008. Men zag onder andere: grijze kwikstaarten, koninkjes, kieviten, vossen, konijnen, talingen, slobeenden, kuifkieviten, krok eenden,  buizerds, spreeuwen, fazanten, patrijzen, waterhoenderen, lijsters, reigers, ganzen, …. Er waren koppels en ganse families.
Op 3 verschillende plaatsen in het zuiveringstation nestelden zich zwaluwen: in de voorbehandeling, in de biologie en in de slibbehandeling – Athos.

Dit was een goede reden om in februari 2011 een bindende samenwerking tot stand te brengen over het beheer van het gebied tussen Aquiris en Natuurpunt:

Natuurpunt ontwikkelt en beheert het milieu op dit kwadrant, de experten stellen vast dat:
1. “ de staat van het domein is duidelijk geschikt voor de ontwikkeling van plant en dier;
2. de ligging van kadrant IV is ideaal om bufferzone te worden voor de natuur”.

De beheerders van Natuurpunt zijn wild enthousiast en zeer gemotiveerd voor de werken die ingepland werden en die bekostigd worden door Aquiris:

  • Halfweg juni 2011: Eerste maaibeurt en wegvoeren van het maaisel. De eerste nuttige beplanting ontwikkelt zich.
  • Juli tot december 2011: Opmaak inventaris en nauwkeurige inventarisatie van de beplanting en het dierenbestand in het “buffer natuurgebied”
  • Herfst 2011: Maaibeurt en wegvoeren maaisel. Natuurpunt hoopt reeds op een grote bloei
  • Lente 2012; Maaibeurt en wegvoeren van maaisel. Natuurpunt hoopt op een schat van wilde planten.

Natuurvrienden: dit is een op te volgen zaak ….

 

Terug naar de lijst

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK