Home > Nieuws > Van afvalwater tot biologisch afbreekbaar plastic

Nieuws

25 oktober 2010

Van afvalwater tot biologisch afbreekbaar plastic

PERSBERICHTEN

Wereldprimeur bij AQUIRIS: lancering van het eerste industriële prototype voor de productie van bioplastic uit stedelijk afvalwater.

Brussel, 22 september 2010 - VEOLIA Water, wereldleider in waterbehandeling, heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee het slib uit de behandeling van afvalwater kan verwerkt worden tot biologisch afbreekbaar plastic dat hergebruikt kan worden in vele industrietakken, bijvoorbeeld bij de productie van bumpers voor de automobielsector.

VEOLIA Water lanceert het eerste industriële prototype in het AQUIRIS-waterzuiveringsstation, het grootste waterzuiveringsstation van België, in Brussel-Noord. Deze unieke technologie is een absolute innovatie die perfect aansluit bij de bestaande activiteiten van AQUIRIS, namelijk de omvorming van slib tot herbruikbaar zand – met behulp van het ATHOS™-procedé – en stroomopwekking met biogas.

Brussel, een strategische locatie

Het AQUIRIS-waterzuiveringsstation is een strategische vestiging voor de lancering van deze unieke technologie. Deze keuze steunt op verschillende factoren:

  • de aanwezigheid van een uitstekend systeem voor slibbehandeling, ATHOS™, dat ook een belangrijke rol kan spelen bij de productie van bioplastic; 
  • hooggekwalificeerde arbeiders die het proefproject tot een goed einde kunnen brengen; 
  • hoogtechnologische installaties; 
  • de strategische ligging van de stad Brussel als centrum voor besluitvorming waar regelmatig tal van internationale delegaties te gast zijn.

Biologisch afbreekbaar plastic uit afvalwater. Het doel: ‘zero afval’.

Respect voor het milieu staat centraal in het AQUIRIS-station. Een van de doelstellingen van het waterzuiveringsstation is afvalvermindering en het optimale hergebruik van de bijproducten van het slib dat vrijkomt bij de verwerking van afvalwater.

Momenteel beschikt AQUIRIS niet alleen over technologieën om zuiver water in de Zenne te lozen, maar ook om het volume van het slib geproduceerd bij de behandeling van afvalwater met meer dan 99 % te beperken. Bovendien wordt elektriciteit opgewekt met het biogas dat vrijkomt tijdens de slibbehandeling.

Bioplastic, de nieuwe technologie die door VEOLIA werd ontwikkeld, past perfect binnen deze logica, namelijk de opwaardering van afval.

De O&O-activiteiten van VEOLIA

Het productieproces voor bioplastic werd ontwikkeld door ANOXKALDNES, een dochtermaatschappij van VEOLIA. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van VEOLIA gaan na hoe deze technologie kan toegepast worden op stedelijk en industrieel afvalwater. VEOLIA wil nu pre-industriële prototypes van deze technologie lanceren bij AQUIRIS om grote hoeveelheden polymeren te produceren en de kwaliteit van het bioplastic te evalueren, evenals de behoeften van de eindgebruikers.

Afvalwater en slib zijn natuurlijke bronnen van niet-fossiele of ‘groene’ koolstof. De micro-organismen die van nature aanwezig zijn in afvalwater kunnen polymeren produceren en opslaan voor de vorming van bioplastic. Die natuurlijke reactie wordt versterkt en zorgt ervoor dat biomassa kan verzameld worden die verrijkt is met korrels herbruikbare polymeren.

Terug naar de lijst

Bezoek het station

Begeleide bezoeken aan het waterzuiverinsstation worden georganiseerd na reservatie.

RESERVEER EEN BEZOEK